மாணவர்களும் பங்குபெறலாம் , சுயகற்றல் மேற்கொள்ளலாம்.
ஆசிரியர்களுக்கும் வகுப்பறையில் கற்பித்தல் செயல்பாட்டிற்கும் பயன்படுகிறது.

பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் & ஆசிரியர்களுக்கு பயன்பட்டு வரும்
இந்த  இணையவழி கல்வி வானொலி [வலையொலி] - Online KalviRadio எனும் எளிமையான , வலிமையான இந்த தொழில்நுட்பத்தை கல்வி துறைக்கு  அர்ப்பணிக்க காத்திருக்கிறோம்.
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
கட்டணம் இல்லை, விளம்பரம் இல்லை , வியாபார நோக்கம் இல்லை.

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பாக

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின்

தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
Any information - Contact 7904163487 - After 6 PM

Testimonials from Newspaper & Magazine