அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

Online KalviRadio - Home Page

!! மாணவர்களே கேளுங்கள் !!
!!-செவி செல்வத்தால் கற்கலாம் வாருங்கள்-!!

******************
******************
******************
ClickHERE
******************

புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி....புதிய வசதி
1-10thstd -Audio Lessons
தேவையான பாடத்தை

பல முறை கேட்கலாம்

ClickHERE
******************Information & Gallery
தகவல் பலகை


தன்னார்வ ஆசிரியர்களின் பெயர் பட்டியல் ClickHere
********************
தன்னார்வ மாணவர்களின்  செயல்பாடுகள் 
School Wise Collection
ClickHere

********************
Kalvi TV & Online KalviRadio 
TimeTable (Teacher's Copy & Student's Copy)
ClickHere

********************
Kalvi TV & Online KalviRadio பயன்படுத்துதல் பதிவேடு
ClickHere

********************
Join - District Wise Whatsapp Group ClickHere
********************
Nov 14 - மாணவர்களுக்கான தன்னார்வ செயல்பாடுகள்
Click Here
********************
Online KalviRadio Team 
Photos Collection

TV News & News Paper Articles 
Click Here

Officials , HMs , Teachers
(Meeting , Seminar , Webinar)
 
Click Here

மாணவர்களின் செயல்பாடுகள்
Click Here

பாராட்டும் , ஊக்குவிப்பும் 
Click Here
********************

More & More Demo Videos,
 Implemetation Videos,
Feedback videos
ClickHere
 
Any Details Contact 7904163487 @ after 6PM
Thanks for Learning & Listening 
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

Update தகவல் பெற Whatsapp குழுவில் இணையுங்கள் ClickHERE -  மாவட்டம் வாரியாக குழுக்கள் உள்ளது

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
கல்வி ரேடியோவில் என்ன தான் இருக்கு?
அதை ஏன் மாணவர்கள் கேட்கவேண்டும்?

**************************************
எங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்காக நாங்கள் செய்த முயற்சி ,தற்போது பல ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பால் அனைவருக்கும் பயன்படுவதாய் உள்ளது.அரசு பள்ளி & அனைத்து பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான சேவையாக , அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வ கூட்டு முயற்சி....மேலும் ஒத்துழைக்கும் நண்பர்களுக்கும் கோடி நன்றி
கட்டணம் இல்லை ,  விளம்பரம் இல்லை , வியாபார நோக்கம் இல்லை.
 இந்த Education Web-Radio மூலம் மாணவர்கள் பாடம் சார்ந்த கருத்துகளை எங்கேயும் , எப்போதும் கேட்கலாம் . இயன்ற நேரங்களில் அவர்களின் அறிவை  வலுப்படுத்தவும் , வளப்படுத்தவும் பயன்படுத்தலாம்.

****************************************

Online Activities - by KR Team

எளிய Online செயல்பாடுகள் & ICT வளங்கள்

👇👇👇
Very Simple & Useful Online Activities 
Primary Basic E-Content

Online KalviRadio TEAM
by
A.KarthickRaja SGT 
PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம்.

Initiator & Developer of Online KalviRadio
@ KR-Team
www.kalviradio.com

7904163487
Any info Contact after 6PM

T3-C4-Tamil-L1. உலா வரும் செயற்கைக்கோள் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L1. உலா வரும் செயற்கைக்கோள் (Matching)T3-C4-Tamil-L1. உலா வரும் செயற்கைக்கோள் (True or False)

T3-C4-Tamil-L2. மாசில்லாத உலகம் படைப்போம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L2. மாசில்லாத உலகம் படைப்போம் (Matching)T3-C4-Tamil-L2. மாசில்லாத உலகம் படைப்போம் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-2 வாரித் தந்த வள்ளல் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-2 வாரித் தந்த வள்ளல் (Matching) - 1T3-C5-Tamil-L-2 வாரித் தந்த வள்ளல் (Matching) - 2T3-C5-Tamil-L-2 வாரித் தந்த வள்ளல் (Matching) - 3T3-C5-Tamil-L-2 வாரித் தந்த வள்ளல் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-1 சிறுபஞ்சமூலம் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-1 சிறுபஞ்சமூலம் (Matching)T3-C5-Tamil-L-1 சிறுபஞ்சமூலம் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-3 தலைமைப் பண்பு (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-3 தலைமைப் பண்பு (Matching)T3-C5-Tamil-L-3 தலைமைப் பண்பு (True or False)

T3-C5-Tamil-L-4 இணைச்சொற்கள் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-4 இணைச்சொற்கள் (Matching) - 1T3-C5-Tamil-L-4 இணைச்சொற்கள் (Matching) - 2T3-C5-Tamil-L-4 இணைச்சொற்கள் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-6 நீதியை நிலைநாட்டிய சிலம்பு (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-6 நீதியை நிலைநாட்டிய சிலம்பு (Matching)T3-C5-Tamil-L-6 நீதியை நிலைநாட்டிய சிலம்பு (True or False)

T3-C5-Tamil-L-5 கல்வியே தெய்வம் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-5 கல்வியே தெய்வம் (Matching)T3-C5-Tamil-L-5 கல்வியே தெய்வம் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-8 மயங்கொலிச் சொற்கள் (Matching)T3-C5-Tamil-L-8 மயங்கொலிச் சொற்கள் (Matching)

T3-C5-Tamil-L-7 காணாமல் போன பணப்பை (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-7 காணாமல் போன பணப்பை (Matching)T3-C5-Tamil-L-7 காணாமல் போன பணப்பை (True or False) - 1T3-C5-Tamil-L-7 காணாமல் போன பணப்பை (True or False) - 2

T3-C5-Tamil-L-9 அறநெறிச்சாரம் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-9 அறநெறிச்சாரம் (Matching)T3-C5-Tamil-L-9 அறநெறிச்சாரம் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-10 புதுவை வளர்த்த தமிழ் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-10 புதுவை வளர்த்த தமிழ் (Matching) - 1T3-C5-Tamil-L-10 புதுவை வளர்த்த தமிழ் (Matching) - 2T3-C5-Tamil-L-10 புதுவை வளர்த்த தமிழ் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-11 நன்மையே நலம் தரும் (Matching - True or False)T3-C5-Tamil-L-11 நன்மையே நலம் தரும் (Matching)T3-C5-Tamil-L-11 நன்மையே நலம் தரும் (True or False)

T3-C5-Tamil-L-12 மரபுத்தொடர்கள் (Matching)T3-C5-Tamil-L-12 மரபுத்தொடர்கள் (Matching)

T3-C5-English-1.1 Learn Always - Five Detectives (Matching - True or False)T3-C5-English-1.1 Learn Always - Five Detectives (Matching)T3-C5-English-1.1 Learn Always - Five Detectives (True or False)

T3-C5-English-1.2 Let us Sing (Matching)T3-C5-English-1.2 Let us Sing (Matching)

T3-C5-English-2.1 We are One - The Cracked Coffee Cup (Matching - True or False)T3-C5-English-2.1 We are One - The Cracked Coffee Cup (Matching) - 1T3-C5-English-2.1 We are One - The Cracked Coffee Cup (Matching) - 2T3-C5-English-2.1 We are One - The Cracked Coffee Cup (True or False)

T3-C5-English-1.4 The Witty Sparrow (Matching - True or False)T3-C5-English-1.4 The Witty Sparrow (Matching) - 1T3-C5-English-1.4 The Witty Sparrow (Matching) - 2T3-C5-English-1.4 The Witty Sparrow (True or False)

T3-C5-English-2.2 The Dreamer (Matching - True or False)T3-C5-English-2.2 The Dreamer (Matching)T3-C5-English-2.2 The Dreamer (True or False)

T3-C5-English-2.3-Grammer, Reflexive Pronoun (Matching - True or False)T3-C5-English-2.3-Grammer, Reflexive Pronoun (Matching)T3-C5-English-2.3-Grammer, Reflexive Pronoun (True or False)

T3-C5-English-3.1 My Duties - The Monster Tree (Matching - True or False)T3-C5-English-3.1 My Duties - The Monster Tree (Matching) - 1T3-C5-English-3.1 My Duties - The Monster Tree (Matching) - 2T3-C5-English-3.1 My Duties - The Monster Tree (Matching) - 3T3-C5-English-3.1 My Duties - The Monster Tree (True or False)

T3-C5-English-2.4 The New Start (Matching - True or False)T3-C5-English-2.4 The New Start (Matching) - 1T3-C5-English-2.4 The New Start (Matching) - 2T3-C5-English-2.4 The New Start (True or False)

T3-C5-English-3.2 Social Responsibility (Matching - True or False)T3-C5-English-3.2 Social Responsibility (Matching)T3-C5-English-3.2 Social Responsibility (True or False)

T3-C5-English-3.4 The Case of The Missing Water (Matching - True or False)T3-C5-English-3.4 The Case of The Missing Water (Matching)T3-C5-English-3.4 The Case of The Missing Water (True or False)

T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (True or False)T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (True or False) - 1T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (True or False) - 2

T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (Matching)T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (Matching) - 1T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (Matching) - 2T3-C5-Science-L-1.1 நமது சுற்றுச்சூழல் (பால் பண்ணை) (Matching) - 3

T3-C5-Science-L-1.2 நமது சுற்றுச்சூழல் (பறவைப் பண்ணை) (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-1.2 நமது சுற்றுச்சூழல் (பறவைப் பண்ணை) (Matching) - 1T3-C5-Science-L-1.2 நமது சுற்றுச்சூழல் (பறவைப் பண்ணை) (Matching) - 2T3-C5-Science-L-1.2 நமது சுற்றுச்சூழல் (பறவைப் பண்ணை) (True or False)

T3-C5-Science-L-1.3 நமது சுற்றுச்சூழல் (தேனீ வளர்ப்பு) (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-1.3 நமது சுற்றுச்சூழல் (தேனீ வளர்ப்பு) (Matching) - 1T3-C5-Science-L-1.3 நமது சுற்றுச்சூழல் (தேனீ வளர்ப்பு) (Matching) - 2T3-C5-Science-L-1.3 நமது சுற்றுச்சூழல் (தேனீ வளர்ப்பு) (True or False)

T3-C5-Science-L-1.4 நமது சுற்றுச்சூழல் (இயற்கை உரம் & மண்புழு உரம்) (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-1.4 நமது சுற்றுச்சூழல் (இயற்கை உரம் & மண்புழு உரம்) (Matching)T3-C5-Science-L-1.4 நமது சுற்றுச்சூழல் (இயற்கை உரம் & மண்புழு உரம்) (True or False)

T3-C5-Science-L-2.1 விலங்குகள் - பால் மற்றும் பாலினா (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-2.1 விலங்குகள் - பால் மற்றும் பாலினா (Matching) -1T3-C5-Science-L-2.1 விலங்குகள் - பால் மற்றும் பாலினா (Matching) -2T3-C5-Science-L-2.1 விலங்குகள் - பால் மற்றும் பாலினா (True or False)

T3-C5-Science-L-2.2 விலங்குகள் - அழியும் நிலையிலுள்ள உயிரினங்கள் (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-2.2 விலங்குகள் - அழியும் நிலையிலுள்ள உயிரினங்கள் (Matching)T3-C5-Science-L-2.2 விலங்குகள் - அழியும் நிலையிலுள்ள உயிரினங்கள் (True or False)

T3-C5-Science-L-2.3 விலங்குகள் - பாதுகாத்தல் மற்றும் வதைக்கப்படுவதைத் தடுத்தல் (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-2.3 விலங்குகள் - பாதுகாத்தல் மற்றும் வதைக்கப்படுவதைத் தடுத்தல் (Matching) - 1T3-C5-Science-L-2.3 விலங்குகள் - பாதுகாத்தல் மற்றும் வதைக்கப்படுவதைத் தடுத்தல் (Matching) - 2T3-C5-Science-L-2.3 விலங்குகள் - பாதுகாத்தல் மற்றும் வதைக்கப்படுவதைத் தடுத்தல் (True or False)

T3-C5-Science-L-3.1 காற்று - வளிமண்டலம் மற்றும் காற்றின் முக்கியத்துவம் (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-3.1 காற்று - வளிமண்டலம் மற்றும் காற்றின் முக்கியத்துவம் (Matching) - 1T3-C5-Science-L-3.1 காற்று - வளிமண்டலம் மற்றும் காற்றின் முக்கியத்துவம் (Matching) - 2T3-C5-Science-L-3.1 காற்று - வளிமண்டலம் மற்றும் காற்றின் முக்கியத்துவம் (True or False)

T3-C5-Science-L-3.2 காற்று - மாசுபாடு (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-3.2 காற்று - மாசுபாடு (Matching)T3-C5-Science-L-3.2 காற்று - மாசுபாடு (True or False)

T3-C5-Science-L-3.3 காற்று - காற்றின் மூலம் பரவும் நோய்கள் (Matching - True or False)T3-C5-Science-L-3.3 காற்று - காற்றின் மூலம் பரவும் நோய்கள் (Matching)T3-C5-Science-L-3.3 காற்று - காற்றின் மூலம் பரவும் நோய்கள் (True or False)

T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (Matching)T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (Matching) - 1T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (Matching) - 2T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (Matching) - 3

T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (True or False)T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (True or False) - 1T3-C5-Science-1.1 Our Environment - Dairy Farm (True or False) - 2

T3-C5-Science-1.2 Our Environment - Poultry Farms (Matching - True or False)T3-C5-Science-1.2 Our Environment - Poultry Farms (Matching) - 1T3-C5-Science-1.2 Our Environment - Poultry Farms (Matching) - 2T3-C5-Science-1.2 Our Environment - Poultry Farms (True or False)

T3-C5-Science-1.3 Our Environment - Apiculture (Matching - True or False)T3-C5-Science-1.3 Our Environment - Apiculture (Matching) - 1T3-C5-Science-1.3 Our Environment - Apiculture (Matching) - 2T3-C5-Science-1.3 Our Environment - Apiculture (True or False)

T3-C5-Science-1.4 Our Environment - Manure & Vermiculture (Matching - True or False)T3-C5-Science-1.4 Our Environment - Manure & Vermiculture (Matching)T3-C5-Science-1.4 Our Environment - Manure & Vermiculture (True or False)

T3-C5-Science-2.1 Animals - Sexual and Asexual Reproduction (Matching - True or False)T3-C5-Science-2.1 Animals - Sexual and Asexual Reproduction (Matching) - 1T3-C5-Science-2.1 Animals - Sexual and Asexual Reproduction (Matching) - 2T3-C5-Science-2.1 Animals - Sexual and Asexual Reproduction (True or False)

T3-C5-Science-2.2 Animals - Endangered Species (Matching - True or False)T3-C5-Science-2.2 Animals - Endangered Species (Matching)T3-C5-Science-2.2 Animals - Endangered Species (True or False)

T3-C5-Science-2.3 Animals - Conservation & Prevention of Cruelty of Animals (Matching - True or False)T3-C5-Science-2.3 Animals - Conservation & Prevention of Cruelty of Animals (Matching) - 1T3-C5-Science-2.3 Animals - Conservation & Prevention of Cruelty of Animals (Matching) - 2T3-C5-Science-2.3 Animals - Conservation & Prevention of Cruelty of Animals (True or False)

T3-C5-Science-3.1 Air - Atmosphere & Its Importance (Matching - True or False)T3-C5-Science-3.1 Air - Atmosphere & Its Importance (Matching) - 1T3-C5-Science-3.1 Air - Atmosphere & Its Importance (Matching) - 2T3-C5-Science-3.1 Air - Atmosphere & Its Importance (True or False)

T3-C5-Science-3.2 Air Pollution (Matching - True or False)T3-C5-Science-3.2 Air Pollution (Matching)T3-C5-Science-3.2 Air Pollution (True or False)

T3-C5-Science-3.3 Air Borne Diseases (Matching - True or False)T3-C5-Science-3.3 Air Borne Diseases (Matching)T3-C5-Science-3.3 Air Borne Diseases (True or False)

T3-C5-Social-1.1 கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் (A) (Matching - True or False)T3-C5-Social-1.1 கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் (A) (Matching)T3-C5-Social-1.1 கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் (A) (True or False)

T3-C5-Social-2.1 வேளாண்மை (A) (Matching - True or False)T3-C5-Social-2.1 வேளாண்மை (A) (Matching)T3-C5-Social-2.1 வேளாண்மை (A) (True or False)

T3-C5-Social-1.2 கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் (B) (Matching - True or False)T3-C5-Social-1.2 கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் (B) (Matching)T3-C5-Social-1.2 கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் (B) (True or False)

T3-C5-Social-2.2 வேளாண்மை (B) (Matching - True or False)T3-C5-Social-2.2 வேளாண்மை (B) (Matching)T3-C5-Social-2.2 வேளாண்மை (B) (True or False)

T3-C5-Social-1.1 Forts & Palaces (A) (Matching - True or False)T3-C5-Social-1.1 Forts & Palaces (A) (Matching)T3-C5-Social-1.1 Forts & Palaces (A) (True or False)

T3-C5-Social-3 கல்வி உரிமைகள் (Matching - True or False)T3-C5-Social-3 கல்வி உரிமைகள் (Matching) -1T3-C5-Social-3 கல்வி உரிமைகள் (Matching) -2T3-C5-Social-3 கல்வி உரிமைகள் (True or False)

T3-C5-Social-1.2 Forts & Palaces (B) (Matching - True or False)T3-C5-Social-1.2 Forts & Palaces (B) (Matching)T3-C5-Social-1.2 Forts & Palaces (B) (True or False)

T3-C5-Social-2.2 Agriculture (B) (Matching - True or False)T3-C5-Social-2.2 Agriculture (B) (Matching)T3-C5-Social-2.2 Agriculture (B) (True or False)

T3-C5-Social-2.1 Agriculture (A) (Matching - True or False)T3-C5-Social-2.1 Agriculture (A) (Matching)T3-C5-Social-2.1 Agriculture (A) (True or False)

T3-C5-Social-3 Educational Rights (Matching - True or False)T3-C5-Social-3 Educational Rights (Matching) - 1T3-C5-Social-3 Educational Rights (Matching) - 2T3-C5-Social-3 Educational Rights (True or False)

T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (True or False)

T3-C4-Tamil-L4. ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L4. ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி (Matching)T3-C4-Tamil-L4. ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி (True or False)

T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (True or False)

T3-C4-Tamil-L6. மலையும் எதிரொலியும் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L6. மலையும் எதிரொலியும் (Matching)T3-C4-Tamil-L6. மலையும் எதிரொலியும் (True or False)

T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (True or False)

T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (Matching) -1T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (Matching) -2T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (True or False)

T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (True or False)

T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (True or False)T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (Matching) - 2

T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (Matching - True or False)T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (True or False)T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (Matching) - 1T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH-U1-1.3- GRAMMAR- ARTICLES(a, an, the) (let us know) (True or False)T3-C4-ENGLISH-U1-1.3- GRAMMAR- ARTICLES(a, an, the) (let us know) (True or False)

T3-C4-ENGLISH-1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (True or False)T3-C4-ENGLISH--1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH--1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (True or False)T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (True or False)T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH- 2.3- GRAMMER-ADJECTIVES (LET US KNOW) (Matching)T3-C4-ENGLISH- 2.3- GRAMMER-ADJECTIVES (LET US KNOW) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- 2.3- GRAMMER-ADJECTIVES (LET US KNOW) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH-2.4-THE WOODEN TOY (LET US READ) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-2.4-THE WOODEN TOY (LET US READ) (True or False)T3-C4-ENGLISH-2.4-THE WOODEN TOY (LET US READ) (Matching)

T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (True or False)T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching) - 2T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching) - 3

T3-C4-ENGLISH-3.2- NEVER GIVE UP (LET US SING) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-3.2- NEVER GIVE UP (LET US SING) (True or False)T3-C4-ENGLISH-3.2- NEVER GIVE UP (LET US SING) (Matching)

T3-C4-ENGLISH- 3.3- GRAMMER -PRESENT CONTINUOUS TENSE (LET US KNOW) (True or False)T3-C4-ENGLISH- 3.3- GRAMMER -PRESENT CONTINUOUS TENSE (LET US KNOW) (True or False)

T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (True or False)T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (Matching) - 2

T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (A) (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (A) (Matching)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (A) (True or False)

T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (B) (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (B) (Matching)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (B) (True or False)

T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (Matching) - 1T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (Matching) - 2T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (True or False)

T3-C4-Science-L-2.2 விலங்குகளின் தகவமைப்பு (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-2.2 விலங்குகளின் தகவமைப்பு (Matching)T3-C4-Science-L-2.2 விலங்குகளின் தகவமைப்பு (True or False)

T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (Matching) - 1T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (Matching) - 2T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (True or False)

T3-C4-Science-L-3.1 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-3.1 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று (Matching)T3-C4-Science-L-3.1 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று (True or False)

T3-C4-Science-L-3.2 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று - காற்று மாசுபாடு (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-3.2 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று - காற்று மாசுபாடு (Matching)T3-C4-Science-L-3.2 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று - காற்று மாசுபாடு (True or False)

T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (Matching - True or False)T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (Matching) - 1T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (Matching) - 2T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (True or False)

T3-C4-Science-1.1-Green Environment (B) (Matching - True or False)T3-C4-Science-1.1-Green Environment (B) (Matching)T3-C4-Science-1.1-Green Environment (B) (True or False)

T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (Matching - True or False)T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (Matching) - 1T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (Matching) - 2T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (True or False)

T3-C4-Science-2.2-Adaptations in Animals (Matching - True or False)T3-C4-Science-2.2-Adaptations in Animals (Matching)T3-C4-Science-2.2-Adaptations in Animals (True or False)

T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (Matching - True or False)T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (Matching) - 1T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (Matching) - 2T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (True or False)

T3-C4-Science-3.1-Air we Breathe (Matching - True or False)T3-C4-Science-3.1-Air we Breathe (Matching)T3-C4-Science-3.1-Air we Breathe (True or False)

T3-C4-Science-3.2-Air Pollution (Matching - True or False)T3-C4-Science-3.2-Air Pollution (Matching)T3-C4-Science-3.2-Air Pollution (True or False)

T3-C4-Social-L-1.1 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.1 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching)T3-C4-Social-L-1.1 உலகெலாம் தமிழர்கள் (True or False)

T3-C4-Social-L-1.2 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.2 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching)T3-C4-Social-L-1.2 உலகெலாம் தமிழர்கள் (True or False)

T3-C4-Social-L-2.1 மண்டலம்-I, II (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.1 மண்டலம்-I, II (Matching)T3-C4-Social-L-2.1 மண்டலம்-I, II (True or False)

T3-C4-Social-L-2.2 மண்டலம்-III, IV (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.2 மண்டலம்-III, IV (Matching)T3-C4-Social-L-2.2 மண்டலம்-III, IV (True or False)

T3-C4-Social-L-3.1 குழந்தைகளின் உரிமைகள், உரிமை உயிர்வாழ்வதற்கு, வளர்ச்சிக்கு (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.1 குழந்தைகளின் உரிமைகள், உரிமை உயிர்வாழ்வதற்கு, வளர்ச்சிக்கு (Matching)T3-C4-Social-L-3.1 குழந்தைகளின் உரிமைகள், உரிமை உயிர்வாழ்வதற்கு, வளர்ச்சிக்கு (True or False)

T3-C4-Social-L-3.2 குழந்தைத் தொழிலாளிகள், உரிமை பாதுகாப்பிற்கு, பங்கேற்பதற்கு (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.2 குழந்தைத் தொழிலாளிகள், உரிமை பாதுகாப்பிற்கு, பங்கேற்பதற்கு (Matching)T3-C4-Social-L-3.2 குழந்தைத் தொழிலாளிகள், உரிமை பாதுகாப்பிற்கு, பங்கேற்பதற்கு (True or False)

T3-C4-Social-L-1.1 Tamils Around The World (A) (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.1 Tamils Around The World (A) (Matching)T3-C4-Social-L-1.1 Tamils Around The World (A) (True or False)

T3-C4-Social-L-1.2 Tamils Around The World (B) (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.2 Tamils Around The World (B) (Matching)T3-C4-Social-L-1.2 Tamils Around The World (B) (True or False)

T3-C4-Social-L-2.1 Region - I, II (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.1 Region - I, II (Matching)T3-C4-Social-L-2.1 Region - I, II (True or False)

T3-C4-Social-L-2.2 Region - III, IV (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.2 Region - III, IV (Matching)T3-C4-Social-L-2.2 Region - III, IV (True or False)

T3-C4-Social-L-3.1 Child Rights, Right to - Survival & Development (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.1 Child Rights, Right to - Survival & Development (Matching)T3-C4-Social-L-3.1 Child Rights, Right to - Survival & Development (True or False)

T3-C4-Social-L-3.2 Child Labour - Right to Protection and Participate (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.2 Child Labour - Right to Protection and Participate (Matching)T3-C4-Social-L-3.2 Child Labour - Right to Protection and Participate (True or False)

T3-C3-தமிழ்-1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் (True or False)T3-C3-தமிழ்-1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் (Matching)

T3-C3-தமிழ்-2 தூக்குநாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-2 தூக்குநாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் (True or False)T3-C3-தமிழ்-2 தூக்குநாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் (Matching)

T3-C3-தமிழ்-3 வீம்பால் வந்த விளைவு (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-3 வீம்பால் வந்த விளைவு (True or False)T3-C3-தமிழ்-3 வீம்பால் வந்த விளைவு (Matching)