அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T2-C5-Tamil-L1.1 எதனாலே, எதனாலே? - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L1.2 அறிவின் திறவுகோல் - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L1.3 நானும் பறக்கப் போகிறேன் - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L2.1 திருக்குறள் - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L2.2 தமிழர்களின் வீரக்கலைகள் - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L2.3 கங்கை கொண்ட சோழபுரம் - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L3.1 உழவுப் பொங்கல் - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L3.2 விதைத் திருவிழா - clickhere

clickhere

T2-C5-Tamil-L3.3 நேர்மை நிறைந்த தீர்ப்பு - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-1.1 The Gift - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-1.1 The Gift

T2-C5-English-L-1.2 Mother Nature - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-1.2 Mother Nature

T2-C5-English-L-1.3 The Two Pigeons - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-1.3 The Two Pigeons

T2-C5-English-L-2.1 The Strength in his Weakness - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-2.1 The Strength in his Weakness

T2-C5-English-L-2.2 The Swimmer - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-2.2 The Swimmer

T2-C5-English-L-2.3 Practice makes a Man perfect - clickhere

clickhere

T2-C5-English-L-2.3 Practice makes a Man perfect

T2-C5-Science-L-1.1 உணவு - clickhere

clickhere

T2-C5-Science-L-1.1 உணவு