அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

WorkSheet PDF Collections for Assignments / Projects


@@@@@@
Worksheets for Assignments / Projects

Simple & Basic Primary 
- By KarthickRaja

 Trace Letter - Worksheet
அ,ஆ ClickHere By KarthickRaja
இ,ஈ ClickHere- By KarthickRaja
உ ,ஊ ClickHereBy KarthickRaja
எ,ஏ ClickHereBy KarthickRaja
ஐ,ஒ ClickHereBy KarthickRaja
ஓ,ஔ ClickHereBy KarthickRaja
*********************
*********************
'a-b' - ClickHereBy KarthickRaja
'c-d' - ClickHereBy KarthickRaja
'e-f' - ClickHereBy KarthickRaja
'g-h' - ClickHereBy KarthickRaja
'i-j'ClickHereBy KarthickRaja
*********************
Blend &Write - Worksheet 
"a-i" ClickHere By KarthickRaja
"j-r"  ClickHere By KarthickRaja
"s-z"  ClickHere By KarthickRaja

Find & Circle Letters - Worksheet 
"a-i" ClickHere - By KarthickRaja
"j-r"  Coming Soooon By KarthickRaja
"s-z"  Coming Soooon  By KarthickRaja
******************************
கணித அடிப்படை செயல்பாடுகள் பயிற்சித்தாள்
கூட்டல் - ஓரிலக்கம்

கூட்டல் - ஈரிலக்கம்


More & More Coming Soooon

******************************
******************************

Coming Soooon More & More

by Online KalviRadio @ KR-Team

Cell - 7904163487
Any information contact after 6.00p.m