அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Science - L2.2 பருப்பொருள்கள், மூலப்பொருள்கள்

  
1. குறிப்பிட்ட வடிவம் மற்றும் உருவத்தைப் பெற்றிருக்காத பொருள்.
2. ஒரு பொருள் மூழ்குவதும், மிதப்பதும் அப்பொருளின் தீர்மானிக்கிறது.
3. மீன் தன் உடலின் மீது செயல்படும் -ஐ கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ளுகிறது.
4. மூலக்கூறுகள் மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன.
5. செயற்கை இழைக்கு எடுத்துக்காட்டு.
6. செயற்கை இழைகள் பொருட்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.
7. மூலக்கூறுகள் ஆனவை.
8. தலையணைகள் மற்றும் மெத்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
9. தங்க இழைகள் என்று அழைக்கப்படுபவை.
10. கம்பளி மற்றும் பட்டு இழைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.


A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

T1 - C5 - Science - L3.1 ஆற்றல்

  
1. எலக்ட்ரான்களின் நகர்வு ஏற்படுத்தும் விசை எனப்படும்.
2. காற்றாடி, விளக்கு, தொலைக்காட்சி, சலவை இயந்திரம் போன்றவை செயல்பட தேவைப்படுகிறது.
3. எனப்படும் மீன்கள் மின்ஆற்றல்-ஐ உற்பத்தி செய்கின்றன.
4. வேதிப்பொருட்கள் ஒன்றிணைந்து வினைபுரியும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல்.
5. வேதி ஆற்றலின் பயன்?
6. ஆற்றல் அழிவின்மை விதியை நிரூபிக்கிறது?
7. ஆற்றல் அழிவின்மை விதியை கூறியவர்.
8. மின் சலவைபெட்டியின் தத்துவம்.
9. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது.
10. காற்றாலைகளில் இருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது?