அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C4 - Tamil - L1. அன்னைத் தமிழே!

  
1. புகழ்தல் என்னும் சொல்லின் எதிர்ச்சொல்.
2. சொல்லில் - ஒரே எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லைக் காண்க.
3. அன்னைத்தமிழ் கொண்டு விளையாட சொல்லிக் கொடுத்தவள்.
4. உலகம் என்ற சொல்லின் பொருள்.
5. சிறப்பு + அடைந்தேன் - இச்சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது.
6. ஒரே ஓசையில் முடியும் சொல்லை கண்டுபிடி - வளர்ப்பவளே.
7. அன்னைத்தமிழ் - இச்சொல்லை பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது.
8. அம்மா என்னும் பொருள் தரும் சொல்.
9. பிறப்பு என்பதன் எதிர்ச்சொல்.
10. தமிழின் என்னால் கூற முடியவில்லை.
A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

T1 - C4 - Tamil - L2. பனைமரச் சிறப்பு

  
1. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு.
2. பனை மரத்தின் மற்றொரு பெயர் என்ன?
3. நிலவு - என்ற பொருளில் வரும் மற்றொரு சொல்கள்.
4. பனை மரம் உறுப்புகளை உடையது.
5. நமது தமிழ்நாட்டின் மாநில மரமாகும்.
6. பதநீராகவும் கற்கண்டாகவும் பயன் தருவது.
7. பனைமரம் தாங்கும் வலிமை பெற்றது.
8. அங்கெல்லாம் - பிரித்து எழுதுக.
9. வலிமை என்ற பொருள் தரும் சொல்.
10. குருத்து + ஓலை - இச்சொல்லை சேர்த்து எழுதக் கிடைத்தது.
A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

T1 - C4 - Tamil - L3. ஏழு இறக்கைக் குருவியும் தெனாலிராமனும்

  
1. "நாளைக்கு நான் பறவையோடு வருகிறேன்." - இந்தக் கூற்று யார் கூறியது?
2. சொல்லின் இடையில் ஓர் எழுத்தை நீக்கி புதிய சொல்லை உருவாக்குக:- வரிசை -
3. தெனாலிராமன் செய்த பணி.
4. அரசவை என்பது.
5. விகடகவி என்பதன் பொருள்.
6. முறை மாறியுள்ள எழுத்துக்களை மாற்றி சரியான சொல்லை எழுதுக:- அ வு றி க் ர் கூ மை -
7. சொல்லின் இடையில் ஓர் எழுத்தை நீக்கி புதிய சொல்லை உருவாக்குக:- கவிதை -
8. பறவை எத்தனை இறக்கைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என விஜயவர்த்தனர் கூறினார்?
9. விரைவாக - இச்சொல்லின் எதிர்ச்சொல்.
10. நான் தெனாலிராமனைச் சோதிக்கலாமா? - இந்தக் கூற்று யார் கூறியது?
A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM