அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

t1-c3-Eng-U:1-Word Wall-Page- 74 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c3-Eng-U:1-Word Wall-Page- 76 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c3-Eng-U:2-Word Wall-Page- 97 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c3-Eng-U:3-Word Wall-Page- 115 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c3-Eng-U:3-Word Wall-Page- 117 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:3-Word Wall-Page- 117 [2]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:2-Word Wall-Page- 100 [2]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:3-Word Wall-Page- 120.1 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:3-Word Wall-Page- 120.2 - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:2-Word Wall-Page- 97 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:1-Word Wall-Page- 80 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:1-Word Wall-Page- 77 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:1-Word Wall-Page- 77 [1]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:1-Word Wall-Page- 80 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:2-Word Wall-Page- 97 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:2-Word Wall-Page- 100 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c2-Eng-U:3-Word Wall-Page- 117 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:1-Word Wall-Page- 86 [2]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:1-Word Wall-Page- 91 [2]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 104 [2]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 107.1 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 107.2 [3] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 112 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 121 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 123 [2] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 126 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 107.1 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 126 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 126 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 123 [1]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:3-Word Wall-Page- 121 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 112 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 107.2 [2]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 107.2 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 104 [1]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:1-Word Wall-Page- 91 [1] - Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:1-Word Wall-Page- 86 [1]- Word Grid - clickhere

clickhere

t1-c1-Eng-U:2-Word Wall-Page- 107.1 [3] - Word Grid - clickhere

clickhere

T1 - C4 - Science – L3.2 வேலை மற்றும் ஆற்றல்

  
1. வேலை செய்வதற்கான திறனையே என்கிறோம்.
2. புதுப்பிக்க இயலும் வளம்?
3. ஆற்றலின் திட்ட அலகு ஆகும்.
4. இயற்கை வாயு வளத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு.
5. எரிபொருள் எரிவதால் ஏற்படும் ஆற்றலைக் கொண்டு நகர்கிறது.
6. ஆற்றலின் அலகு இல்லை?
7. நெம்புகோல் எத்தனை வகைப்படும்.
8. வேலை நடைபெறுவதற்கு ஒரு பொருளுக்கு ஆற்றல். .
9. திறன் என்பது மீது நாம் செலுத்தும் விசை.
10. ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின் பயன்பாடு ஆகும்?A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

T1 - C4 - Science – L4.1 அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்

  
1. உலர் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
2. -ன் பாலே பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
3. நோய்வாய் பட்டவர்களுக்கு ஆற்றல் அளிக்கும் ஒரு முக்கியமான உணவாக விளங்குகிறது.
4. பாலில் உள்ள எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
5. நீராவியில் வேக வைப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் உணவு.
6. மூலம் உணவு உண்ணத் தகுந்ததாக மாற்றப்படுகிறது.
7. ரொட்டி கொழுப்புள்ள உணவு வகையாகும்.
8. குழந்தைகளுக்கான முதன்மையான உணவு ஆகும்.
9. பிஸ்கட்டுகள் லிருந்து பெறப்படுகின்றன.
10. பெரியவர்களுக்கும் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கும் உகந்த பானம் ஆகும்.A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM