அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Social Science – L3.2 நல்ல குடிமகன்

  
1. மன்னர் , மயிலுக்கு போர்வையை அளித்தார்.
2. தனிப்பட்ட நெறிமுறை என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்குமான ஆகும்.
3. வெடிப்பதால் மாசு ஏற்படுகிறது.
4. அனைத்து உயிர்களிடத்தும் காட்டவேண்டும்.
5. நற்பண்பு மற்றும் ஒரு சமூகத்திற்கு மிக அவசியமான ஒன்றாகும்.
6. மதத்தின் மீது அதீத நம்பிக்கை வகுப்பு வாதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
7. ஒருங்கிணைப்பு கலாசார நெறிமுறைகள் சமூகப் பண்பாடு மற்றும் பல்வேறு உள்ளடக்கியவை ஆகும்.
8. சுகாதாரத்தைப் பேணிக்காப்பது ஒரு .
9. விஞ்ஞான மனப்பான்மை -
10. அரசன் தனது தேரை முல்லை கொடிக்கு தானமாக வழங்கினார்.

No comments:

Post a Comment