அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Social Science – L1.1 நமது பூமி

  
1. பூமியின் மேற்பரப்பு கண்டங்களை உள்ளடக்கியது.
2. இரட்டைக்கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை.
3. பூமியின் மேற்பரப்பு பெருங்கடல்களை உள்ளடக்கியது.
4. மிகவும் பெரிய கண்டம்.
5. மிகவும் பனி நிறைந்த கண்டம்.
6. வளையங்களைக் கொண்ட கோள் ஆகும்.
7. உலகின் சதவீத நீர் கடலில் உள்ளது.
8. நமது பூமியில் சதவீதம் உப்பு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது.
9. செந்நிறக்கோள் என அழைக்கப்படுவது.
10. நமது பூமியில் சதவீதம் மட்டுமே நன்னீர் உள்ளது.

A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

No comments:

Post a Comment