அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Social Science – L4.2 வளிமண்டலம்

  
1. காற்றின் திசையை அளவிட உதவும் கருவி.
2. வானின் அனைத்துப் பண்புகளும் ஒன்றாக ஒரே நேரத்தில் செயல்படும் போது என்று அழைக்கப்படுகிறது.
3. வெப்பநிலையை அளவிடும் அலகு.
4. சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களுக்கும் மட்டுமே ஒளி ஆதாரமாக விளங்குகிறது.
5. எவரெஸ்ட் சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரத்தில் உள்ளது.
6. வானிலை என்பது ஓரிடத்தின் உள்ள வெப்பம், அழுத்தம், காற்று, ஈரப்பதம் மற்றும் மழைப்பொழிவு ஆகியவற்றின் அன்றாட நிலையைக் குறிக்கும்.
7. சூரியக் கதிர்வீச்சின் விளைவுகள்.
8. பசுமைக்குடில் விளைவு விளைவுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம்.
9. என்பது பூமியின் மையத்தில் வரையப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய வட்டமாகும்.
10. 00 தீர்க்கக்கோடு உள்ள கிரீன்விச் என்ற இடத்தின் வழியாக செல்கிறது.


No comments:

Post a Comment