அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Science – L4.1 அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்

  
1. மறுதலையாக நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
2. காற்றிலுள்ள வாயுக்கள் மற்றும் துகள்களால் தான் ஒளிச்சிதறல் ஏற்படுகிறது என்று தீர்மானித்தவர்.
3. மீளா மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
4. ஒரு காகிதத்துண்டை எரிக்கும் போது சாம்பலாக மாறும் நிகழ்வு.
5. மறுதலையாக நிகழாத மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
6. பனிக்கட்டி உருகுதல்.
7. பகல் நேரத்தில் அதிகமாக சிதறலடையும் நிறம்.
8. மீளா மாற்றம்?
9. தேசிய அறிவியல் தினம் யாருடைய நினைவாக கொண்டாடப்படுகிறது?
10. அனைத்து வேதியியல் மாற்றங்களும் மாற்றங்கள்.


No comments:

Post a Comment