அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Science - L3.2 ஆற்றல்

  
1. ஒரு சில பனிக்கட்டி துண்டுகளை ஒரு உலோகத்தின் மீது வைக்கும்போது அந்த உலோகம் குளிர்வடைகிறது: இதற்குகாரணம்.
2. ஒரு பொருள் தனது நிலையை பொறுத்து பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் எனப்படும்.
3. அனல் மின்நிலையங்களில் இருந்து பெறப்படும் உற்பத்தி செய்யபயன்படுகிறது.
4. துப்பாக்கியிலிருந்து வெளிவரும் குண்டு பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் ஆகும்.
5. ஒளியில் காணப்படும் ஆற்றல் வடிவதுகள்.
6. ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொருள் பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் எனப்படும்.
7. சூரிய ஒளி ஆற்றல் உதவியதால் நமது தோல் -ஐ உற்பத்தி செய்கிறது.
8. வீட்டின் மாடியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரில் உள்ள ஆற்றல்.
9. பூமிக்கு அடியில் இருந்து நீரைமேலே கொண்டு வருவதற்கு எந்த ஆற்றல் பயன்படுகிறது?
10. ஆரல் வாய்மொழி கயத்தாறு மற்றும் குடிமங்கலம் போன்ற இடங்களில் அமைந்துள்ளன.

No comments:

Post a Comment