அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C5 - Science - L2.1 பருப்பொருள்கள், மூலப்பொருள்கள்

  
1. நிறை மற்றும் இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் தன்மை பெற்றுள்ள பொருள் எனப்படும்.
2. செயற்கை இழைகள் பெறப்படுகின்றன.
3. பாலியெஸ்டர் பொருளிலிருந்து கிடைக்கிறது.
4. PET பாட்டில்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
5. பருப்பொருள்கள் இயற்பியல் நிலைகளில் உள்ளன.
6. தானியம் என்பது சிறிய கடினமான உலர்ந்த ஆகும்.
7. உலகிலேயே அதிகமாக பயிரிடப்படும் முக்கிய உணவுப்பயிர் ஆகும்.
8. மெக்ஸிகோ போன்ற வெப்ப மண்டல நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய உணவு.
9. உலகின் அரிசி ஆசியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
10. சிறுதானிய வகைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்?


A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

No comments:

Post a Comment