அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C4 - Tamil - L7. வெற்றி வேற்கை

  
1. பொருத்தமான நிறுத்தற்குறி இடுக:- "நான் என்ன படிக்க வேண்டும்" -
2. ஆல் என்பது எந்த மரத்தைக் குறிக்கும்?
3. சொற்களுக்கான இரு வேறு பொருள்களை எழுதுக:- "ஆடு" -
4. புரவி என்பது எந்த விலங்கினை குறிக்கும்?
5. கயம் என்பதன் பொருள்.
6. சிறுபழம் - என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது.
7. பொருத்தமான நிறுத்தற்குறி இடுக:- "ஆகா இது என்ன சுவை" -
8. தெள்ளிய என்னும் சொல்லின் பொருள்.
9. சொற்களுக்கான இரு வேறு பொருள்களை எழுதுக:- "மாலை" -
10. அன்னம் என்பதன் பொருள்.
A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

No comments:

Post a Comment