அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C4 - Science – L4.2 அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்

  
1. உடல் வளர்ச்சிக்கும், நலத்திற்கும் தேவையான ரொட்டியில் அடங்கியுள்ளன.
2. பாலில் உள்ள கொழுப்பின் அளவைக் கொண்டு என வகைப்படுத்தலாம்.
3. பச்சையாக உண்ணக்கூடிய பொருள்.
4. பாலின் சுவைக்கு காரணம்.
5. சமைத்து உண்ணக்கூடிய உணவிற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்.
6. பாலில் கரைந்துள்ள கொழுப்பு ஆகும்.
7. கணினியிலிருந்து எந்த வகைக்கோப்பையும் சேமிக்கவும் பரிமாற்றம் செய்யவும் பயன்படும் சிறியெதாரு கருவி எனப்படும்.
8. பாலில் கரைந்துள்ள தாது.
9. உணவு நமக்கு அளிக்கிறது.
10. பாலில் கரைந்துள்ள வளர்ச்சிக்கு பயன்படுகிறது.


A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

No comments:

Post a Comment