அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C3 - Tamil - L7. சான்றோர் மொழி

  
1. ஈதல் என்ற சொல் குறிக்கும் பொருள்.
2. இனியவை நாற்பது பாடல் எழுதியவர்.
3. இரவாது என்ற சொல் குறிக்கும் பொருள்.
4. மிக்காரை என்ற சொல்லின் எதிர்ச்சொல்.
5. சிறியதாயினும் - பிரித்து எழுதுக.
6. இனிது என்பதன் பொருள்.
7. சேர்தல் என்பதன் எதிர்ச்சொல்.
8. இனியவை நாற்பது எத்தனைப் பாடல்களைக் கொண்டது?
9. முன் தான் கற்ற கல்வியைக் கூறுதல் இனிமையானது.
10. மாண்பு என்பதன் பொருள்.


A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

No comments:

Post a Comment