அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T1 - C3 - Science - L3.1 விசை

  
1. இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் மீது மேலும் விசை கொடுக்கப்படும் போது அதன் வேகம் என்ன ஆகும்?
2. நம் உடலின் உறுப்புகள் அல்லது தசைகளுன் உதவியால் கொடுக்கப்படும் விசை எனப்படும்.
3. இயங்கும் ஒரு பொருளின் மீது எதிர் திசையில் விசை கொடுக்கப்பட்டால் பொருளின் இயக்கம் என்ன ஆகும்?
4. மண்வெட்டும் இயந்திரத்தைக் கொண்டு குழி தோண்டுதல்.
5. ஒரு பொருளின் மீது விசையைக் கொடுக்கத் தேவையானது.
6. இரும்பாலான பொருட்களை நம்மை நோக்கி ஈர்க்கும் பொருள்.
7. ஒரு பொருளைத் தள்ளுவதற்கும் கொடுக்கப்படும் விசையை விட இருப்பதற்குத் தேவையான விசை.
8. மகிழுந்தை -
9. ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்றுவது.
10. பொருள்களைத் தம்மை நோக்கி இழுக்க, அவற்றின் மீது புவி செலுத்தும் விசையே எனப்படும்.
A.KarthickRaja SGT
 PUMS-கத்தாழை , புவனகிரி , 
 வடலூர் , கடலூர் மாவட்டம். 
Initiator & Developer of Online KalviRadio 
@ KR-Team 
www.kalviradio.com 
 7904163487 Any info Contact after 6PM

No comments:

Post a Comment